Bộ dùi trống (DOBE) cho Joy-con Nintendo Switch

150,000

-Bộ dùi trống dành cho Nintendo Switch để tăng cao trải nghiệm đối với các game sử dụng trống như Taiko.
-Sản phẩm đến từ thương hiệu DOBE đảm bảo đủ các tiêu chuẩn, chất lượng khi sử dụng.

Mô tả

-Bộ dùi trống dành cho Nintendo Switch để tăng cao trải nghiệm đối với các game sử dụng trống như Taiko.
-Sản phẩm đến từ thương hiệu DOBE đảm bảo đủ các tiêu chuẩn, chất lượng khi sử dụng.