Bộ gậy Light Saber (DOBE) cho Switch Oled / Switch v1,2 – Bộ 1 cặp

150,000

-Bộ gậy Light Saber hỗ trợ, tăng trải nghiệm khi chơi các Game cần sử dụng đến.
-Dễ dàng gắn, tháo Joy-con vào sản phẩm.

Mô tả

-Bộ gậy Light Saber hỗ trợ, tăng trải nghiệm khi chơi các Game cần sử dụng đến.
-Dễ dàng gắn, tháo Joy-con vào sản phẩm.