Bộ tua vít và phụ kiện thay khóa chốt cho Joy-con Nintendo Switch

110,000

Sau một thời gian dài sử dụng khóa chốt Joy-con sẽ dần bị lỏng. Bộ phụ kiện thay thế đầy đủ các dụng cụ từ 2 tua vít, 2 cặp chốt kèm các công cụ giúp tháo lắp và thay thế một cách dễ dàng nhất.

Mô tả

Sau một thời gian dài sử dụng khóa chốt Joy-con sẽ dần bị lỏng. Bộ phụ kiện thay thế đầy đủ các dụng cụ từ 2 tua vít, 2 cặp chốt kèm các công cụ giúp tháo lắp và thay thế một cách dễ dàng nhất.