Bộ vợt bóng bàn (DOBE) cho Joy-con Nintendo Switch

150,000

*Không bao gồm Joy-con chỉ có cặp vợt.
-Sử dụng cho Joy-con Nintendo Switch.
-Hỗ trợ tăng trải nghiệm khi chơi các Game bóng bàn, bộ vợt nhẹ và thoải mái khi cầm trên tay để sử dụng.
-Dễ dàng gắn và tháo lắp Joy-con vào sản phẩm.

Mô tả

*Không bao gồm Joy-con chỉ có cặp vợt.
-Sử dụng cho Joy-con Nintendo Switch.
-Hỗ trợ tăng trải nghiệm khi chơi các Game bóng bàn, bộ vợt nhẹ và thoải mái khi cầm trên tay để sử dụng.
-Dễ dàng gắn và tháo lắp Joy-con vào sản phẩm.