Bộ vợt bóng bàn (KjH) cho Joy-con Nintendo Switch – 1 cặp

120,000

-Thiết kế nhỏ gọn với phần thân và đầu vợt có thể tháo rồi, dễ dàng mang đi mọi nơi.
-Sản phẩm hỗ trợ được gắn vào Joy-con để tăng cao trải nghiệm đối với các game bóng bàn.

Mô tả

-Thiết kế nhỏ gọn với phần thân và đầu vợt có thể tháo rồi, dễ dàng mang đi mọi nơi.
-Sản phẩm hỗ trợ được gắn vào Joy-con để tăng cao trải nghiệm đối với các game bóng bàn.