Bọc Analog (DOBE) cho tay cầm PS4 / PS5 – vỉ 2 cặp

50,000

Mã: SPTGVN0712 Danh mục: ,

Mô tả

-Sản phẩm gồm 2 cặp bọc Analog khác nhau giúp tăng thêm cảm giác khi sử dụng tay cầm.
-Bảo vệ các tác nhân làm mòn Analog theo thời gian.

#phukienplaystation #ps5 #phukienps5 #bocnutps5 #dobe #dualsense #taycamps5 #bocanalogps5 #teargvn