Cáp AV 5 đầu cho PS2 / PS3

60,000

Cáp để sử dụng nếu như TV không có cổng HDMI với 3 đầu để xuất hình ảnh, 2 đầu xuất âm thanh.

Danh mục:

Mô tả

Cáp để sử dụng nếu như TV không có cổng HDMI với 3 đầu để xuất hình ảnh, 2 đầu xuất âm thanh.