Cáp sạc, truyền dữ liệu (2 trong 1) cho PSP 1000 / 2000 / 3000

40,000

-Ttốc độ truyền tải ổn định.
-Cáp phụ kiện thay thế nếu chẳng may lỡ lạc trôi cọng cáp của nơi phương trời nào.

Danh mục:

Mô tả

-Ttốc độ truyền tải ổn định.
-Cáp phụ kiện thay thế nếu chẳng may lỡ lạc trôi cọng cáp của nơi phương trời nào.