Cáp thay thế SL/SR cho Joy-con Nintendo Switch

50,000

-Bản mạch gồm trái và phải.
-Cáp thay thế dùng cho Joy-con chẳng may bị hư hỏng.

Mô tả

-Bản mạch gồm trái và phải.
-Cáp thay thế dùng cho Joy-con chẳng may bị hư hỏng.