Giá đỡ đứng (DOBE) chỉnh nhiều góc độ cho Nintendo Switch

75,00080,000

-Có thể điều chỉnh nhiều góc độ khi đặt máy lên.
-Có lỗ để khi cắm dây sạc vẫn có thể tiếp tục sử dụng.

Xóa

Mô tả

-Có thể điều chỉnh nhiều góc độ khi đặt máy lên.
-Có lỗ để khi cắm dây sạc vẫn có thể tiếp tục sử dụng.

Thông tin bổ sung

Màu sắc

Black, Pikachu