Giá đỡ máy (JYS) cho Steam Deck / Nintendo Switch / Mobile

120,000

-Giá đỡ có thể điều chỉnh được nhiều góc độ khi sử dụng, gập gọn và dễ dàng mang đi.
-Độ tương thích cao với nhiều thiết bị.
-Thiết kế chừa khe thoát nhiệt phía sau cho Steam Deck khi sử dụng.

Mô tả

-Giá đỡ có thể điều chỉnh được nhiều góc độ khi sử dụng, gập gọn và dễ dàng mang đi.
-Độ tương thích cao với nhiều thiết bị.
-Thiết kế chừa khe thoát nhiệt phía sau cho Steam Deck khi sử dụng.